Intenzivní výukové programy - Firemní vzdělávání

Máte před sebou nový pracovní program či úkol, který vyžaduje relativně rychlé zlepšení jazykových znalostí vašich zaměstnanců?

Rozšířily se aktivity vaší společnosti v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie?

Využijte naší nabídky intenzivních studijních programů:
 • pomůžeme vám přesně identifikovat vaše aktuální potřeby jazykového vzdělávání
 • na základě těchto potřeb pro vás připravíme konkrétní jazykový vzdělávací program s jasně stanoveným cílem
 • program je plně flexibilní ve všech aspektech výuky
 • výuka se realizuje jak ve formě skupinové, tak i individuální s cílem zajistit maximální efektivitu programu
 • s ohledem na časové možnosti studentů připravíme pevný časový harmonogram a studijní plán
 • celý program se realizuje ve formě pevného bloku vyučovacích hodin
 • počet hodin v bloku odpovídá cíli výukového programu
 • studenti čerpají vyučovací hodiny dle svých potřeb a s ohledem na splnění cíle programu ve stanovené lhůtě
 • studijní plán je v průběhu realizace programu možno flexibilně upravovat dle aktuálních potřeb a požadavků studentů, samozřejmě s ohledem na cíl programu
 • klient i studenti dostávají každý měsíc informaci o počtu zbývajících vyučovacích jednotek a o dosaženém pokroku - 100% zpětná vazba
 • výukový program je možno realizovat v místě sídla klienta nebo v prostorách agentury
 • program je možno kombinovat s dalšími programy jazykové výuky, např. s kurzy pobytovými či doplňkovými konverzačními hodinami