Komplexní řešení - Firemní vzdělávání

Potřebujete vyřešit váš systém jazykového vzdělávání?

Nabízíme vám komplexní řešení výukového programu.

Naše agentura nabízí výuku standardních (A, N, I, Š, F) i nestandardních jazyků (hebrejština, japonština, čínština, maďarština, nizozemština,.........) v různorodých formách kurzů. V závislosti na individuálních potřebách klienta může být jazyková příprava zaměřena na obecný jazyk, na jazyk odborný (obchodní, finanční, právní, medicína apod.) nebo může být koncipována jako příprava na různé typy a stupně mezinárodně uznávaných zkoušek.Nejste si jisti, který program by byl pro vaše zaměstnance nejvhodnější?

Poskytneme vám zdarma poradenský servis:
 • společně definujeme potřeby a cíle vzdělávacího programu
 • společně stanovíme typ, zaměření a dále i rozsah a intenzitu kurzů pro vaše zaměstnance
 • představíme vám a doporučíme vhodné studijní materiály


Máte jasnou představu, jak by mělo jazykové vzdělávání ve vaší spolenčosti vypadat?

Naše agentura vám zajistí kurzy zcela dle vašich potřeb a požadavků.

Vy sami si stanovíte či vyberete:
 • zaměření a druh kurzu (všeobecný jazyk, jazyk odborný, skupinový či individuální kurz apod.)
 • jeho intenzitu a termín konání
 • místo konání kurzu
 • délku vyučovací hodiny
 • přesný časový rozvrh
 • lektory dle předem zaslaných osobních profilů
 • studijní materiály
 • v případě skupinového kurzu počet studentů ve skupině
 • doplňkové studijní programy, které svým klientům agentura nabízí
My vám zajistíme:
 • rozřazení studentů - na základě vstupních testů rozřadíme studenty dle dosažené jazykové úrovně do příslušných skupin od začátečníků až po studenty pokročilé
 • vstupní pohovory se studenty (identifikace individuálních potřeb studentů, které jsou dle možností zapracovány do studijních plánů)
 • vhodného lektora dle jazykové úrovně, českého či rodilého mluvčího
 • zpracování studijního plánu dle předem stanovených kriterií a potřeb
 • studijní materiály - základní studijní materiály dle objednávky dodáme, doplňkové materiály jsou studentům poskytovány zdarma
 • metodickou podporu a vedení výuky
 • poradenství či konzultace pro klienta i studenty v průběhu kurzu zdarma
 • dokumentaci výuky - zpětnou vazbu pro klienta zdarma
 • pravidelné testování průběžné a závěrečné formou tzv. "progress testu" - možnost srovnání pokroku studentů
 • pravidelné zprávy hodnotící docházku a efektivitu výuky
 • individuální hodnotící zprávy
 • maximální flexibilitu v průběhu celého studijního programu (změny v rozvrhu, substituce v případě absence lektora, adaptace studijního plánu apod.)
 • slevu na další programy pořádané agenturou (programy pro veřejnost, odborné semináře apod.)