Individuální výuka - Pravidelné kurzy

Jedna z nejefektivnějších forem výuky.

Zajistíme pro vás plně flexibilní kurz zcela dle individuálních potřeb studentů.

100% se přizpůsobíme vašim požadavkům na obsah, formu, intenzitu, tempo, místo, termín konání výuky, místo i lektora.

Obsah
  • můžete si modifikovat obsah svých vyučovacích hodin i v průběhu výukového programu, aktuálně je možno zařadit též aktuální materiály např. vztahující se k vaší profesi
  • možnost kombinace různých typů kurzu - všeobecný jazyk, tématické zaměření, konverzace s důrazem na každodenní použití jazyka apod.
Intenzita
  • studujte dle svých časových možností, v případě potřeby možno studovat intenzivně, i dočasně
  • tempo výuky bude zcela přizpůsobeno vašim potřebám
Místo
  • potřebujete uspořit čas a upřednostňujete proto návštěvu lektora na pracovišti? Nebo naopak uvítáte výuku v místě, kde vás nedostihne pracovní telefon? Využijte našich učeben v centru Prahy.
Termín konání výuky
  • zajistíme pro vás výuku i v ranních či večerních hodinách
Lektor
  • zajistíme pro vás kvalitní lektory s dlouhodobou zkušeností s individuální výukou, kvalifikované české lektory i rodilé mluvčí, velmi efektivní se jeví vzájemná kombinace obou.