Skupinová výuka - Pravidelné kurzy

Naše agentura vám zajistí skupinovou výuku pro vaše zaměstnance dle požadavků a potřeb vaší společnosti:


Rozřazení studentů do skupin
 • na základě rozřazovacího testu provedeme rozřazení studentů dle úrovně jejich jazykových znalostí
 • způsob vypracování testu je možno modifikovat dle konkrétních či časových možností klienta
  • osobně na pracovišti klienta
  • po internetu - student komunikuje přímo s agenturou, klient obdrží pouze výsledky a závěrečnou zprávu
 • standardně jsou testovány 3 základní složky znalostí - gramatika, porozumění textu - slovní zásoba, samostatný písemný projev
Sestavení jednotlivých skupin
 • na základě dosavadních zkušeností doporučujeme maximálně 6 studentů ve skupině
 • při sestavování skupin zohledňujeme kromě jazykové úrovně dle možností též profesní zaměření jednotlivých studentů
 • pokud prostor dovoluje, zohledňujeme též věkové či zájmové aspekty
Obsah kurzu
 • dle požadavku klienta připravíme různé typy kurzů: všeobecný jazyk, všeobecný jazyk s důrazem na konverzaci, odborně zaměřený jazyk, příprava na jazykové zkoušky, specifické kombinované kurzy
Forma kurzu
 • po dohodě s klientem stanovíme nejvhodnější intenzitu, termíny konání a délku vyučovací hodiny pro jednotlivé skupiny
 • na základě zkušeností doporučujeme časovou dotaci 2 x 90 minut týdně
 • časovou dotaci je možno zcela přizpůsobit dle požadavků a možností klienta
 • po dohodě s klientem určíme místo konání kurzu - v sídle klienta či v prostorách agentury
Konzultace
 • v průběhu celého studijního programu nabízíme klientovi i studentům bezplatné konzultace
Testování a hodnotící zprávy
 • pravidelné testování průběžné a závěrečné formou tzv. "progress testu" - možnost srovnání pokroku studentů
 • pravidelné semestrální zprávy hodnotící docházku a efektivitu výuky - přehledné zpracování
 • na vyžádání - individuální hodnotící zprávy