English and the environment - Speciální programy - Firemní vzdělávání

Agentura Alkestis Vám nabízí kurzy anglického jazyka zaměřené tématicky na oblast životního prostředí.
  • Intenzivní kurzy jako přípravu na zahraniční cesty, stáže, konference, apod.
  • Kurzy zaměřené na určitou konkrétní specializaci, např.: legislativa EU, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, integrovaná prevence, energetika, EIA, chemické látky, EMS apod.
  • Kurzy "šité na míru" dle potřeb klienta.
  • Kurzy kombinované, tj. částečně doplňující nutnou obecnou znalost jazyka a částečně specializované na ŽP.
  • Konverzaci zaměřenou na určenou oblast ŽP.
Kurzy povede lektorka, která se již 10 let specializuje na překlady a tlumočení v oblasti životního prostředí a je autorkou prvního Anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí (1998).