Individuální vzdělávací programy - Speciální programy - Firemní vzdělávání

  • Individuální vzdělávací program vytvoříme kombinací našich produktů podle Vašich konkrétních potřeb a přání.
  • Možnost kombinace různých typů kurzů - všeobecný jazyk, tématické zaměření, odborný jazyk, konverzace s rodilým mluvčím apod.
  • Můžete si modifikovat obsah svých vyučovacích hodin i v průběhu výukového programu, aktuálně je možno zařadit též aktuální materiály např. vztahující se k Vaší profesi.
  • Podle Vašich časových možností můžete kombinovat intenzivní, pravidelnou výuku i studium v zahraničí.
  • Sami si určíte čas a termín konání výuky.
  • Tempo výuky bude zcela přizpůsobeno Vašim potřebám.
  • Můžete si učit přímo na Vašem pracovišti nebo využít našich učeben v centru Prahy.
  • Zajistíme pro Vás kvalitní lektory s dlouhodobou zkušeností s individuální výukou, kvalifikované české lektory i rodilé mluvčí, velmi efektivní se jeví vzájemná kombinace.