Cambridgeské zkoušky z obchodní angličtiny - Business English Certificate - BEC


Cambridgeské zkoušky z obchodní angličtiny (Business English Certificate - BEC) jsou zaměřeny na testování úrovně angličtiny, která se používá v oblasti obchodu, služeb a administrativy. Pro úspěšné složení těchto zkoušek není třeba žádných odborných znalostí, neboť se hodnotí především schopnost kandidáta komunikovat v těchto oblastech.

Zkoušky jsou vhodné jednak pro ty, kteří se chtějí po jazykové stránce připravit na profesní kariéru a zvýšit tak své šance na získání dobrého zaměstnání, ale také pro ty, kteří ve své stávající práci potřebují komunikovat se zahraničními partnery. Řada firem s mezinárodní působností používá systém zkoušek BEC v rámci dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Úspěšní kandidáti získávají certifikáty, které jsou uznávány institucemi a univerzitami po celém světě. Úspěšné složení těchto zkoušek je často požadováno zaměstnavateli nejen v zahraničí, ale stále častěji i v Čechách. Testují na čtyřech základních jazykových dovednostech - čtení, psaní, poslech a mluvení - praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Úrovně jednotlivých zkoušek jsou pevně zakotveny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky - Common European Framework of Reference for Languages. Studijní materiály jsou dobře dostupné v knihkupectvích a knihovnách.

Kde je možné se registrovat na zkoušky BEC?

Na zkoušku je nutné se zaregistrovat nejpozději 10 týdnů před termínem zkoušky.
Autorizovaným centrem pro zkoušky BEC v České Republice je
BRITSKÁ RADA
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1
info.praha@britishcouncil.cz
www.britishcouncil.cz


BEC Preliminary (dříve BEC 1)

Pro koho je určena zkouška BEC Preliminary?

BEC Preliminary je zkouškou pro uchazeče na základním a mírně pokročilém stupni znalosti a náročností odpovídá jazykové zkoušce PET.

Jaké části obsahuje zkouška BEC Preliminary?

1. Čtení a psaní (1 hodina a 30 minut)
Čtení - 7 úkolů na bázi výběr správné odpovědi z více možností, doplňování slov a správných tvarů do textu. Psaní - 2 úkoly. Vytvoření textu s obsahem interní firemní komunikace v rozsahu 30 - 40 slov a obchodní komunikace v rozsahu 60 - 80 slov.

2. Poslech (asi 40 minut)
Poslech monologů nebo dialogů ve formě rozhovorů, diskusí, telefonické komunikace či krátké zprávy. 4 úkoly na základě poslechu ve formě výběru z několika možností, doplňování slov a tvarů.

3. Rozhovor (zhruba 12 minut pro dvojici kandidátů)
Kandidáti zkoušeni ve dvojicích. Složeno ze 4 částí - reagování na dotazy, minutová mini-prezentace, spolupráce ve dvou, diskuse.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška BEC Preliminary?

Každá část zkoušky - čtení, psaní, poslech a rozhovor představuje 25 % celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

Kdy se konají zkoušky BEC Preliminary v ČR?


Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.

Kolik stojí zkouška BEC Preliminary?

2 400 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku BEC Preliminary?

Cambridge Practice Tests for BEC
English Grammar in Use
Business Vocabulary in Use
Getting Ahead
Business Venture
Business Basics
New International Business English
Business Objectives
Business Opportunities
The Macmillan Business English Programme
International Business English
Handbook of Commercial Correspondence
Telephoning
Socialising
Advanced Business ContactsBEC Vantage (dříve BEC 2)

Pro koho je určena zkouška BEC Vantage?

BEC Vantage je zkouškou pro pokročilé uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oblastech obchodní činnosti, od všeobecné kancelářské práce po výrobu a finanční služby. Tato zkouška náročností odpovídá stupni Cambridge level 3 (FCE).

Jaké části obsahuje zkouška BEC Vantage?

1. Čtení (1 hodina)
5 úkolů na bázi výběru správné odpovědi z více možností, doplňování slov a správných tvarů do textu, identifikování chyb.

2. Psaní (45 minut)
2 úkoly - vytvoření textu s obsahem interní firemní komunikace v rozsahu 40 - 50 slov a zprávu, návrh či obchodní komunikace v rozsahu 120 - 140 slov.

3. Poslech (asi 40 minut)
Poslech monologů nebo dialogů ve formě rozhovorů, diskusí, telefonické komunikace či krátké zprávy. 3 úkoly na základě poslechu ve formě výběru z několika možností, tvoření slov, doplňování slov a tvarů.

4. Rozhovor (zhruba 14 minut pro dvojici kandidátů)
Kandidáti zkoušeni ve dvojicích. Složeno ze 4 částí - reagování na dotazy, minutová mini-prezentace, spolupráce ve dvou, diskuse.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška BEC Vantage?

Každá část zkoušky tvoří 25 % celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky BEC Vantage v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.

Kolik stojí zkouška BEC Vantage?

4 200 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku BEC Vantage?

Cambridge Practice Tests for BEC
English Grammar in Use
Business Vocabulary in Use
Getting Ahead
Business Venture
Business Basics
New International Business English
Business Objectives
Business Opportunities
The Macmillan Business English Programme
International Business English
Handbook of Commercial Correspondence
Telephoning
Socialising
Advanced Business ContactsBEC Higher (dříve BEC 3)

Pro koho je určena zkouška BEC Higher?

BEC Higher je zkouškou pro pokročilé uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oblastech obchodní činnosti, tj. kancelářské práce, obchodní a finanční služby. Tato zkouška náročností odpovídá stupni Cambridge level 4 (CAE).

Jaké části obsahuje zkouška BEC Higher?

1. Čtení (1 hodina)
5 úkolů na bázi výběru správné odpovědi z více možností, doplňování slov a správných tvarů do textu, identifikování chyb.

2. Psaní (1hodina 10 minut)
2 úkoly - vytvoření textu s obsahem interní firemní komunikace v rozsahu 40 - 50 slov a zprávu, návrh či obchodní komunikace v rozsahu 120 - 140 slov. 25% celkového bodování.

3. Poslech (asi 40 minut)
Poslech monologů nebo dialogů ve formě rozhovorů, diskusí, telefonické komunikace či krátké zprávy. 3 úkoly na základě poslechu ve formě výběru z několika možností, tvoření slov, doplňování slov a tvarů.

4. Rozhovor (zhruba 14 minut pro dvojici kandidátů)
Kandidáti zkoušeni ve dvojicích. Složeno ze 4 částí - reagování na dotazy, minutová mini-prezentace, spolupráce ve dvou, diskuse.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška BEC Higher?

Každá část zkoušky tvoří 25 % celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky BEC Vantage v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.

Kolik stojí zkouška BEC Vantage?

4 600 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku BEC Vantage?

Cambridge Practice Tests for BEC
English Grammar in Use
Business Vocabulary in Use
Getting Ahead
Business Venture
Business Basics
New International Business English
Business Objectives
Business Opportunities
The Macmillan Business English Programme
International Business English
Handbook of Commercial Correspondence
Telephoning
Socialising
Advanced Business Contacts