Jarní kurzy angličtiny - Skupinové kurzy - Kurzy pro veřejnost

Chcete se učit cizí jazyk? Stále váháte? Je nejvyšší čas!

Přijďte si zdokonalit své jazykové dovednosti u oblíbeného šálku kávy či čaje, v přátelském prostředí, formou profesionální výuky v malé skupince studentů!!!


Termíny jarních intenzivních kurzů

Název kurzu Začátek kurzu Den Cas Cena kurzu 
Angličtina - úplní začátečníci 23.2.2015 pondělí 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 25.2.2015 středa 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
Angličtina - věční začátečníci 24.2.2015 uterý 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 26.2.2015 ctvrtek 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
Angličtina - mírně pokročilí 24.2.2015 uterý 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 26.2.2015 ctvrtek 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
Angličtina - středně pokročilí 24.2.2015 uterý 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
 26.2.2015 ctvrtek 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
Angličtina - konverzace, mírně/středně pokročilí  24.2.2015 uterý 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 26.2.2015 ctvrtek 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
Angličtina - konverzace, středně a více pokročilí  23.2.2015 pondělí 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 25.2.2015 středa 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
Angličtina - středně pokročilí, příprava na FCE 23.2.2015 pondělí 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 
 25.2.2015 středa 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 


Základní charakteristika kurzů

 • Kurz obsahuje blok 36 vyučovacích hodin po 45 minutách, pokrývá cca 1 semestr.
 • Výuka probíhá 1x týdně (90 minut) dle předem stanoveného rozvrhu v našich učebnách v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Všechny kurzy mohou využívat též multimediální učebny.
 • Výuka je vedena zkušenými kvalifikovanými lektory.
 • Začátky hodin výuky jsou od 17.30 nebo od 19.00 hodin.
 • Termíny uvedené v rozvrhu kurzů se mohou flexibilně měnit dle vzájemné dohody zúčastněných studentů na začátku kurzu.
 • Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů, standardně jsou však ve skupince 4 studenti.
 • Klademe důraz na individuální přístup a aktivní roli studentů.
 • Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.
 • Samozřejmostí je používání doplňkových materiálů z reálného života dané jazykové oblasti.
 • Cena kurzu je 3.960,- Kč.Agentura si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se do kurzu zapsalo méně než je minimální počet studentů (4).


Úplní začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří se rozhodli překonat dosavadní zábrany a konečně získat základní znalost jazyka. Kurz je veden zkušeným lektorem s důrazem na položení základů jazykového systému, na základní konverzaci a zejména na užití jazyka v praxi. Základní materiál je učebnice na českém základě volená dle dohody se studenty.

Věční začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí osvěžit, upevnit a zdokonalit své dosavadní mnohdy kusé znalosti jazyka. Důraz na systém, užití jazyka v praxi, utřídění znalostí, možnost rozvíjení zejména aktivního použití jazyka.

Mírně pokročilí
Určeno všem studentům, kteří již zvládli základní gramatické jevy spolu s mírně pokročilou konverzací. Kurz je zacílen na zopakování probraného učiva a zejména další rozvoj všech aspektů znalosti jazyka formou vyvážené výuky. V hodinách je používán zejména anglický jazyk, v případě nezbytné potřeby je gramatika vyložena na českém základě. Hodiny jsou vedeny kvalifikovaným českým lektorem.

Středně pokročilí
Určeno všem studentům, kteří disponují slušnou znalostí jazyka na středně pokročilé úrovni, přesto však cítí potřebu systematického prohlubování složitějších jevů. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti, zejména s důrazem na praktické užití jazyka. Možnost následné přípravy na některou ze zkoušek, např. FCE.

Mírně/středně pokročilí - konverzace
Určeno pro studenty, kteří si chtějí osvěžit, upevnit a rozvinout aktivní jazykové znalosti formou konverzace s rodilým mluvčím. Osnovu konverzačních hodin tvoří předem dohodnutá témata. Na základě konverzace jsou opakovány a doplňovány gramatické jevy. Důraz na aktivní komunikaci. Značná flexibilita.

Středně a více pokročilí - konverzace
Kurz je zaměřen na procvičování již nabytých znalostí na úrovni středně a více pokročilých formou konverzačních hodin vedených rodilým mluvčím. Studenti si dopředu po dohodě odsouhlasí seznam témat, o kterých budou v hodinách diskutovat. Konverzační témata jsou na základě individuálních potřeb studentů doplňována o opakování gramatiky. Značná flexibilita, možnost zařazení též témat aktuálních.

Středně pokročilí, příprava na FCE
Kurz pro studenty na úrovni středně pokročilí. Zopakování všech jednotlivých dovedností jazyka, upevnění znalosti jazykového systému, ale zejména cílená příprava na zdárné složení zkoušky First Cambridge Certificate. Kurz je veden zkušenými lektory, kteří mají s touto formou přípravy bohaté zkušenosti.