Podzimní kurzy portugalštiny - Skupinové kurzy - Kurzy pro veřejnost

Chcete se učit potrugalsky, případně brazilskou portugalštinu? Stále váháte? Je nejvyšší čas!

Přijďte se k nám učit portugalsky nebo si zdokonalit své jazykové dovednosti u oblíbeného šálku kávy či čaje, v přátelském prostředí, formou profesionální výuky v malé skupince studentů!!!


Termíny podzimních intenzivních kurzů

Název kurzu Začátek kurzu Den Cas Cena kurzu 
Portugalština - úplní začátečníci 15.9.2014 pondělí 19.00 - 20.30 4 400,00 Kč 
 17.9.2014 středa 17.30 - 19.00 4 400,00 Kč 
Portugalština - mírně pokročilí 15.9.2014 pondělí 17.30 - 19.00 4 400,00 Kč 
 17.9.2014 středa 19.00 - 20.30 4 400,00 Kč 


Základní charakteristika kurzů

 • Kurz obsahuje blok 36 vyučovacích hodin po 45 minutách, pokrývá cca 1 semestr.
 • Výuka probíhá 1x týdně (90 minut) dle předem stanoveného rozvrhu v našich učebnách v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Všechny kurzy mohou využívat též multimediální učebny.
 • Výuka je vedena zkušenými kvalifikovanými lektory.
 • Začátky hodin výuky jsou od 17.30 nebo od 19.00 hodin.
 • Termíny uvedené v rozvrhu kurzů se mohou flexibilně měnit dle vzájemné dohody zúčastněných studentů na začátku kurzu.
 • Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů, standardně jsou však ve skupince 4 studenti.
 • Klademe důraz na individuální přístup a aktivní roli studentů.
 • Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.
 • Samozřejmostí je používání doplňkových materiálů z reálného života dané jazykové oblasti.
 • Cena kurzu je 4.400,- Kč.Agentura si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se do kurzu zapsalo méně než je minimální počet studentů (4).


Úplní začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí osvojit základní systematickou znalost jazyka, zejména s důrazem na jeho mluvenou formu. Základní osnovu kurzu tvoří aktuální forma kontinentální podoby jazyka, dle požadavků studentů je možno též zařadit jeho brazilskou podobu. Kurz je veden zkušeným lektorem se znalostí a praxí s oběma podobami jazyka. Vždy je kladen důraz na užití jazyka v praxi.

Mírně pokročilí
Určeno všem studentům, kteří již disponují základní znalostí jazyka a jsou schopni zvládnout běžnou komunikaci na základní úrovni. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti, zejména s důrazem na užití jazyka v reálných situacích. Kurz vyváženě používá jak základní učebnici jako referenční materiál, tak doplňkové materiály jako jsou internet, CD, DVD apod. s cílem co nejefektivněji získat požadované znalosti.