Jarní kurzy rumunštiny - Skupinové kurzy - Kurzy pro veřejnost

Chcete se učit cizí jazyk? Stále váháte? Je nejvyšší čas!

Přijďte si zdokonalit své jazykové dovednosti u oblíbeného šálku kávy či čaje, v přátelském prostředí, formou profesionální výuky v malé skupince studentů!!!


Termíny jarních kurzů

Název kurzu Začátek kurzu Den Cas Cena kurzu 
Rumunština - úplní začátečníci 23.2.2015 pondělí 17.30 - 19.00 3 960,00 Kč 
 25.2.2015 středa 19.00 - 20.30 3 960,00 Kč 


Základní charakteristika kurzů

 • Kurz obsahuje blok 36 vyučovacích hodin po 45 minutách, pokrývá cca 1 semestr.
 • Výuka probíhá 1x týdně (90 minut) dle předem stanoveného rozvrhu v našich učebnách v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Všechny kurzy mohou využívat též multimediální učebny.
 • Výuka je vedena zkušenými kvalifikovanými lektory.
 • Začátky hodin výuky jsou od 17.30 nebo od 19.00 hodin.
 • Termíny uvedené v rozvrhu kurzů se mohou flexibilně měnit dle vzájemné dohody zúčastněných studentů na začátku kurzu.
 • Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů, standardně jsou však ve skupince 4 studenti.
 • Klademe důraz na individuální přístup a aktivní roli studentů.
 • Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.
 • Samozřejmostí je používání doplňkových materiálů z reálného života dané jazykové oblasti.
 • Cena kurzu je 3.690,- Kč.Agentura si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se do kurzu zapsalo méně než je minimální počet studentů (4).


Úplní začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí osvojit základní systematickou znalost jazyka. Kurz je veden zkušeným lektorem s ohledem na specifika nejen daného jazyka, ale i národnostní a kulturní kontext a reálie dané jazykové oblasti. Hlavní důraz je kladen na získání základní schopnosti použít jazyk v praktických životních situacích. Kurz je veden rodilým mluvčím s dlouholetou praxí ve výuce rumunštiny jako cizího jazyka.