Španělština - Studium v zahraničí

Escuela Internacional - Madrid, Malaga, Salamanca

Španělština je dnes jedním z nejužívanějších světových jazyků, který si získává stále větší důležitost. ESCUELA INTERNACIONAL patří od roku 1988 k předním jazykovým školám ve Španělsku. Zárukou kvality španělských jazykových škol je CEELE, systém všestranných inspekcí zaštítěný univerzitou v Alcalá de Henares.

Kurzy jsou určeny dospělým a mladým lidem od 16 let. V době letních prázdnin se konají také kurzy pro mládež od 14 let. Účastníci kurzů přijíždějí z více než 35 zemí.

Cílem ESCUELA INTERNACIONAL je naučit účastníky kurzů vyjadřovat se v jakýchkoliv situacích. Dosahuje toho prostřednictvím interaktivních vyučovacích metod a pružným přístupem k individuálním požadavkům studentů. Kurzy jsou vedeny týmem zkušených kvalifikovaných učitelů.

Na konci studia účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, obsahující hodnocení jazykových dovedností. Kurz je také možno zakončit jazykovou zkouškou DELE.

V době volna nabízí škola všem účastníkům bohatý poznávací, kulturní a sportovní program, který seznamuje se španělskou historií a umožňuje aktivně používat nově získané jazykové znalosti při společných návštěvách kulturních akcí a při různých sportovních činnostech.