O společnosti

Agentura Alkestis má již 20ti letou tradici v poskytování jazykových služeb a stabilní zázemí. Od roku 2002 nabízíme své osvědčené vzdělávací programy zejména v Praze a Středních Čechách. Všechna nabízená řešení jsou založena na nejmodernějším know how, realizována samostatně nebo ve spolupráci se zkušenými partnery.

Naše klientela se neustále rozrůstá, ale naší prvotní a prvořadou zásadou zůstává individuální přístup ke klientovi a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Již od počátku své existence se agentura soustřeďuje na oblast firemního vzdělávání a kurzů pro veřejnost, a to jak ve formě výuky individuální, tak skupinové. Strategií naší firmy je poskytování komplexních profesionálních služeb respektujících specifické potřeby a požadavky jednotlivých segmentů trhu.

Našimi firemními klienty jsou instituce působící převážně v oblasti veřejné správy, bankovnictví, významné společnosti podnikající ve sféře výroby, obchodu i stavebnictví , ale také malé a střední firmy podnikající ve sféře výroby a služeb. V řadě společností zabezpečujeme jazykové vzdělávání komplexně, tj. v různých formách výuky. Ať už jde o kurzy individuální "one to one", kurzy skupinové pravidelné, kurzy flexibilní, individuální vzdělávací programy nebo intenzivní specializované výukové programy.

Kromě jazykové výuky naše agentura nabízí také komplexní služby v oblasti překladů a tlumočení a v oblasti osobnostního rozvoje. Obě sféry jazykového i nejazykového vzdělávání je možno dle potřeby kombinovat. Klient tak získává kompletní vzdělávací program, připravený dle jeho aktuálních potřeb.

Pro širokou veřejnost poskytujeme individuální i skupinové jazykové kurzy v našich prostorách v centru Prahy.

V rámci veřejných kurzů pro volný čas pořádáme v našich prostorách v centru Prahy již dvacet roků (nechce se nám to věřit, ale je to tak!) také oblíbené kurzy šítí.