Příprava na zkoušky - Kurzy pro veřejnost

Středně pokročilí, příprava na FCE
Kurz pro studenty na úrovni středně pokročilí. Zopakování všech jednotlivých dovedností jazyka, upevnění znalosti jazykového systému, ale zejména cílená příprava na zdárné složení zkoušky First Cambridge Certificate. Kurz je veden zkušenými lektory, kteří mají s touto formou přípravy bohaté zkušenosti.
Termíny kurzůZákladní charakteristika kurzů

Kurz obsahuje blok 40 vyučovacích hodin po 45 minutách, pokrývá cca 1 semestr.

Výuka probíhá 1x týdně (90 minut) dle předem stanoveného rozvrhu v našich učebnách v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.

Všechny kurzy mohou využívat též multimediální učebny.

Výuka je vedena zkušenými kvalifikovanými lektory.

Začátky hodin výuky jsou od 17.30 nebo od 19.00 hodin.

Termíny uvedené v rozvrhu kurzů se mohou flexibilně měnit dle vzájemné dohody zúčastněných studentů na začátku kurzu.

Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů, standardně jsou však ve skupince 4 studenti.

Klademe důraz na individuální přístup a aktivní roli studentů.

Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.

Samozřejmostí je používání doplňkových materiálů z reálného života dané jazykové oblasti.

Cena kurzu je 4.400,- Kč.


Agentura si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se do kurzu zapsalo méně než je minimální počet studentů (4).