Podzimní kurzy nizozemštiny - Skupinové kurzy - Kurzy pro veřejnost

Chcete se učit cizí jazyk? Stále váháte? Je nejvyšší čas!

Přijďte si zdokonalit své jazykové dovednosti u oblíbeného šálku kávy či čaje, v přátelském prostředí, formou profesionální výuky v malé skupince studentů!!!


Termíny podzimních intenzivních kurzů

Název kurzu Začátek kurzu Den Cas Cena kurzu 
Nizozemština - úplní začátečníci 16.9.2014 uterý 19.00 - 20.30 4 400,00 Kč 
 18.9.2014 ctvrtek 17.30 - 19.00 4 400,00 Kč 


Základní charakteristika kurzů

 • Kurz obsahuje blok 36 vyučovacích hodin po 45 minutách, pokrývá cca 1 semestr.
 • Výuka probíhá 1x týdně (90 minut) dle předem stanoveného rozvrhu v našich učebnách v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Všechny kurzy mohou využívat též multimediální učebny.
 • Výuka je vedena zkušenými kvalifikovanými lektory.
 • Začátky hodin výuky jsou od 17.30 nebo od 19.00 hodin.
 • Termíny uvedené v rozvrhu kurzů se mohou flexibilně měnit dle vzájemné dohody zúčastněných studentů na začátku kurzu.
 • Výuka probíhá ve skupince maximálně 6 studentů, standardně jsou však ve skupince 4 studenti.
 • Klademe důraz na individuální přístup a aktivní roli studentů.
 • Základní studijní materiál (učebnice) je volen na začátku každého kurzu dle aktuálních potřeb zúčastněných studentů.
 • Samozřejmostí je používání doplňkových materiálů z reálného života dané jazykové oblasti.
 • Cena kurzu je 3.960,- Kč.Agentura si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se do kurzu zapsalo méně než je minimální počet studentů (4).


Úplní začátečníci
Kurz je určen pro všechny studenty, kteří si chtějí osvojit základní systematickou znalost jazyka. Hlavní důraz je kladen na získání základní schopnosti použít jazyk v praktických životních situacích. Při výuce je též využívána podobnost nizozemštiny s ostatními příbuznými jazyky, kterými studenti již disponují. Kurz je veden zkušeným lektorem s praxí z tuzemska i ze zahraničí.