Odborné studium - Studium v zahraničí

Máte zájem studovat v zahraničí?

Chcete se naučit perfektně španělsky?

Je tady na vás moc zima a sníte o životě v teplých krajích?

Máte v plánu studovat ekonomii, cestovní ruch, marketing nebo reklamu?

Nabízíme vám studium na soukromé universitě ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN BARCELONA (ESMA BARCELONA).

Universita ESMA byla založena v roce 1966 jako Vyšší škola marketingu a řízení podniku. Byla průkopníkem ve vzdělávání vedoucích pracovníků v těchto disciplínách. V roce 1998 v rámci pokračování svého rozvoje se ESMA přeměnila na středisko spadající pod Univerzitu Gerona. V roce 1999 byl Universitě ESMA přiznán královským dekretem oficiální univerzitní status s platností v celém státě.

Na ESMA máte možnost studovat tříleté bakalářské studium, či si vybrat jeden z magisterských programů.


Bakalářské studium

Tříleté bakalářské studium je možno studovat ve dvou oborech. Oba tyto obory zahrnují ve svém studijním plánu také praxe v podniku. Během 3 let studia absolvuje student 750 hodin praxe. Školné za jeden rok bakalářského studia činí cca 3.300 euro.
 1. DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÉN ORGANIZACIONAL

  Toto studium je rozloženo do trimestrů, na konci kterých jsou vždy zkoušky. Pro matrikulaci na tento obor nejsou žádné speciální požadavky. Během studia je možné zvolit jednu z následujících specializací:

  Mezinárodní marketing
  Tato specializace dovoluje rozvíjet všechny aspekty marketingu s hlavním důrazem na:
  • význam a výslovnost značky v jednotlivých jazycích
  • reklamní kampaň v závislosti na národní kultuře
  • mezinárodní konkurenci
  • použití výrobku v dané zemi
  • styl komunikace
  • prodej výrobků
  • kupní rozhodování v dané zemi
  • image výrobku v různých zemích


  Mezinárodní komunikace - public relations
  Tato specializace je zaměřena zejména na tyto oblasti:
  • Vztahy s veřejností (PR)
  • Reklama
  • Organizace událostí
  • Kontakt s médii
  • Kampaně přímého marketingu
  • Rozvíjení vnitřní i vnější komunikace
  • Sponzorské kampaně
  • Kampaně zaměřené na korporativní image, atd.


 2. TURISMUS

  Studium je rozložen do semestrů. Předpokladem přijetí na tento obor je složení zkoušky "Selectividad". Výjimku tvoří studenti, kteří již mají dokončenou vysokou školu. Během studia je možno si zvolit následující specializace:

  Turistický průvodce
  - absolventi získávají oficiální průkazu turistického průvodce

  Sektor turistiky
  - městská, venkovská, kulturní, sportovní, kongresová turistika, atd.

  Sektor volného času
  - tématické parky, obchodní centra, restaurace atd.

  Ubytování
  - hotely, kempinky, apartmány atd.

  Distribuce
  - cestovní kanceláře, tour operátoři atd.

  Doprava
  - letecké společnosti, doprava pozemní, námořní atd.


Programy Master

Podmínkou přijetí na tyto programy je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské studium). Je třeba předložit VŠ diplom, přeložený a legalizovaný Ministerstvem školství a zahraničních věcí, a životopis.Výuka probíhá od pondělí do pátku od 19.00 do 22.00 hodin. Programy obsahují také výuku jazyků - angličtiny, němčiny, francouzštiny a pro cizince také španělštiny.

Titul Master lze získat v následujících oborech:

MEZINÁRDNÍ MARKETING Master en Marketing Internacional (MIM)
Studium marketingu z mezinárodní perspektivy. Zaměřeno také na schopnost pohybovat se na mezinárodních trzích, pochopen, překonávání kulturních bariér a na možnosti, která přináší globalizace.

KOMUNIKACE Master en Dirección de Comunicación Organizacional (MBC)
Určeno pro studenty, kteří se specializují na komunikace, public relations, protokol, image, organizování akcí.

FINANCE Master en Finanzas (MAF)
Studium zahrnuje účetnictví, finanční analýzy, strategické plánování. Program obsahuje i kurzy z oblasti managementu, marketingu a ekonomie.

TURISMUS Master en Turismo y Gestión Hotelera (MAT)
Zahrnuje turistický marketing, hotelový management, správu rodinných podniků, řízení cestovních kancelářích apod.

LIDSKÉ ZDROJE Master en Recursos Humanos (MRH)
Studium řídících a organizačních schopností, interní komunikace, metod týmové práce, organizace schůzí apod.

ŘÍZENÍ OBCHODU Master en Dirección de Empresas (MBA)
Tento obor uceleně pokrývá všechny oblasti podniku z pohledu vedoucího pracovníka.

Od příštího akademického roku začne také nový program Master in Bussiness Enterprises Executive (MBE Executive) s výukou v AJ, tři dny v týdnu od 19.00 do 22.00 hodin. Školné činí 3.500 euro.


Postgraduální programy

Pro přijetí je nutné mít ukončené VŠ vzdělání nebo prokazatelnou praxi v oboru. Jednotlivé programy jsou rozděleny do trimestrů. Jsou na sobě nezávislé a lze je libovolně kombinovat. Cena jednoho trimestru je 1.750 euro, plus 50 euro administrativní poplatek. Školné je možno rozložit do 3 splátek.

Na jednotlivých oborech lze studovat následující programy:

Komunikace: Diploma de postgrado en comunicación externa - Externí komunikace
Diploma de postgrado en comunicación interna - Interní komunikace
Diploma de postgrado en gestión de la comunicación - Řízení komunikace
Marketing: Diploma de postgrado en marketing y communicación - Marketing a komunikace
Diploma de postgrado en dirección de marketing - Řízení marketingu
Diploma de postgrado en marketing internacional - Mezinárodní marketing
Lidské zdroje: Diploma de postgrado en habilidades directivas en el desarrollo de la organización - Řídící dovednosti v rozvoji společnosti
Diploma de postgrado en desarrollo de las personas - Osobnostní rozvoj
Diploma de postgrado en gestión del capital humano - Řízení lidských zdrojů
Turismus: Diploma de postgrado en mercados turísticos - Turistické trhy
Diploma de postgrado en dirección de empresas turísticas - Správa společností podnikajících v cestovním ruchu
Diploma de postgrado en gestión de empresas turísticas - Řízení v oblasti cestovního ruchu
Finance: Diploma de postgrado en gestión contable y auditoría - Účetnictví
Diploma de postgrado en gestión financiera - Řizení financí
Diploma de postgrado en finanzas corporativas - Korporátní finance